DABSUS – teknologi för produktion av organisk gödsel

DABSUS – teknologi för produktion av organisk gödsel

DABSUS (DAB Sludge Utilization System) löser sanitära problem i områden utan avloppsnät genom att omvandla latrinen från farligt avfall till värdefull gödsel. Det betyder att DABSUS förhindrar miljöförorening och dessutom returnerar näringsämnen tillbaka till naturen.

DABSUS har utvecklats på basis av DAB, välkänd och spridd i hela världen teknologi for slamförtjockning och -avvattning. Det avvattnade slammet komposteras med andra organiska avfall och omvandlas till värdefull gödsel.

DABSUS har många fördelar, t.ex.:
* Låg investerings- och driftskostnad
* Högre sanitära standarden
* Betydande minskning av epidemiska risker
* Betydande minskning av förorening av åkrar, skog, grundvatten och havsvatten
* Minskad användning av konstgödsel och därmed minskad markerosion
* Minskad produktion av metangas (stark växthusgas)
* Ökat medvetande hos medborgarna[dg ids=972 descriptions=false images=true fancy=false]