ROBOT 90 – ett revolutionerande system för slamlyftning

ROBOT 90 – ett revolutionerande system för slamlyftning

ROBOT 90 är utvecklad för arbete i kommunala och industriella reningsverk, vattenverk, fiskodlingar samt industrier som färgtillverkare eller galvaniska verkstäder. ROBOT 90 arbetar i både runda och fyrkantiga bassänger, rundar eventuella hinder som t.ex. pelare och fungerar även i bassänger med varierande bottenlutning. Styrprogrammet (förflyttningsväg, hastighet, turtäthet) och sugpumpen är anpassade till intensiteten av slambildningen.

ROBOT 90 uppkopplad till en lämplig pump är en perfekt lösning för att lyfta slam från sedimenteringsbassänger. Utrustningen är billigare och effektivare än koniska bottnar, skrapor eller kedjeverk.

ROBOT 90 är gjort av rostfria material och är driftssäker.

ROBOT 90 har normalt en aktionsradie på upp till 6 m. Två eller flera maskiner kan bli installerade för att täcka större ytor.

ROBOT 90 kan lätt bli förflyttad från en bassäng till en annan vilket sänker den totala slamhanteringskostnaden.

ROBOTs flexibilitet gör att utrustningen är väl lämpad för uppsamling av alla slamvarianter, organiskt och oorganiskt. ROBOT 90 kan installeras i vattenverk, kommunala avloppsverk och olika industrier (papper, bryggeri, sockerbruk, fisk odlingar och andra). Varhelst slam bildas är det värt att överväga användning av ROBOT 90.

ROBOT 90 kan användas under lamella-separator och i kombination med slamflotation.

[dg ids=974,973 descriptions=false images=true fancy=false]