SwedSun – soltorkning

SwedSun – effektiv torkning av livsmedel

Technologin har blivit utvecklad for länder med varmt klimat där soltorkning av livsmedel är mycket vanlig. Technologin är avsedd för småbönder och –fiskare med begränsade ekonomiska resurser. Utrustningen är enkel och kan lätt tillverkas av användaren.

Den traditionella torkningen görs genom att exponera produkten for direkt sol. Produkten läggs på mattor, filtar, järnplåt och t.o.m. sprids längs med gator eller landsvägar. Foton nedan visar exempel på traditionell torkning (övre raden) och foton i nedre raden visar torkning av livsmedel i KONSEBs soltork.

SwedSun-systemet har många fördelar jämfört med det traditionella:
* Torkningen går mycket fortare tack vare luftströmmen genererad av fläkten
* Temperaturen varierar mindre och aldrig når höga värden
* Torkningen fortsätter även på natten tack vare luftströmmen
* Eftersom produkten torkas i en stängd kammare, finns det ingen risk att produkten kontamineras av damm, djur eller människor
* De flesta näringsämnen stannar kvar i produkten
* Originalfärgen är väl behållen
* Det finns ingen risk att fria radikaler bildas eftersom direkt solljus inte når produkten
* Torkningen är effektiv även i molnigt och dimmigt väder
* Det finns ingen risk att oförutsett regn förstör produkten.

Torkkonstruktionen beror på många parametrar bl.a. vilken produkt som torkas. KONSEBs solar tork består ofta av solkollektor utrustad med lämplig(a) fläkt(ar) och torkningskammare. Produkten är jämnfördelad på hyllor vilka är placerade ovanför varandra i kammaren.
För att göra systemet oberoende av det lokala elnätet, drivs fläkten(arna) av el genererad av solpaneler.

 

[dg ids=977 descriptions=false images=true fancy=false]