Hem

Välkommen till KONSEBs hemsida, ett företag som:
* kan lösa era problem
* kan hjälpa er att tjäna pengar
* kan hjälpa er att värna om miljön
inom:
* avloppsrening
* slamhantering
* slam-  och avfallshantering

KONSEB är er partner i alla slags projekt, små och stora, enkla och komplexa.  Ju mera komplicerat projekt desto större fördel att anlita KONSEB.

Vilka än era behov är, kan KONSEB finna en modern och kostnadseffektiv lösning.  KONSEBs breda sortiment av teknologier, lång internationell erfarenhet samt ständig förbättring av teknologierna utgör en garanti att era specifika behov blir tillgodosedda.  Under mer än 20 år har KONSEB arbetat med många kommunala enheter och industrin.
All levererad utrustning och anläggningar är specifikt utformade efter användarens behov.
Alla projekt är noga analyserade och de bästa lösningarna är valda.

KONSEB arbetar hårt för att tillfredsställa beställaren genom:
– låga investeringskostnader
– säker drift
– låg energiförbrukning
– enkelt och billigt underhåll
– lång hållbarhet
– fortlöpande förbättringar.

KONSEB har licenstagare och representanter i många länder över hela världen. Ytterligare företag med rätt profil är välkomna att diskutera hur de kan använda sig av dessa möjligheter.

Huvudteknologierna är:
ROBOT 90 – slamuppsamlare från sedimenteringsbassänger
DAB – slamavvattnare eller förtjockare med kapacitet 2-500 m3/d
SOFT – (Swedish Organic Fertilizer Technology) – svensk teknologi för organisk gödsel
DABSUS – teknologin som omvandlar farligt avfall som latrin till värdefull gödsel
SwedSun – modern och effektiv teknologi för torkning av livsmedelsprodukter

För att lösa kundernas komplexa och individuella problem samarbetar KONSEB med olika företag.

KONSEB genomför lönsamhetsanalyser, tillhandahåller teknisk know-how, åtar sig planering och leveranser av maskiner eller system. Leveranserna kan omfatta enstaka maskiner eller nyckelfärdiga anläggningar.