BIOBI – avloppsreningsverk

BIOBI – biologisk avloppsrening

Biologiskt reningsverk BIOBI utgör en tekniskt effektiv och energisnål lösning för flöden mellan 5 och 1000 m3/d, speciellt när tillflödet och kvaliteten av avloppsvattnet varierar under dagen eller under året. Effektiviteten är uppnådd genom användning av låg belastad biobädd med kontrollerad recirkulation.

BIOBI anläggningar effektivt renar både kommunalt och industriellt avlopp samt utläckage från deponier. Reningsverken är tillverkade i många olika storlekar för att möta varje kunds specifika krav.

BIOBI är anpassade för att lätt och billigt öka kapaciteten genom utbyggnad av befintliga eller tillbyggnad av nya bäddar när tillflödet måste ökas eller när föroreningsgraden ökar markant. Effektivt mekaniskt steg reducerar bäddstorleken och kapar energikostnaderna.

Kemiskt steg är adderat när det är nödvändigt.

Anläggningarna från 200 m3/d är utrustade med slamavvattningssystemet DAB.

BIOBI reningsverk kräver mindre byggnader och mindre bassänger vilket sänker investeringskostnaderna med 10-30%.