SwedSun – Słoneczne suszenie

SwedSun – efektywne suszenie żywności

Technologia została opracowana dla krajów z gorącym klimatem, gdzie suszenie produktów żywnościowych jest bardzo popularne. Technologia jest odpowiednia dla indywidualnych rolników czy rybaków, którzy zwykle mają ograniczone środki ekonomiczne. Urządzenie jest proste i łatwe do wykonania przez samego użytkownika.

Tradycyjne suszenie odbywa się przez wystawienie produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt jest rozkładany na matach, kocach, blachach a nawet jest rozkładany wzdłuż ulic i dróg. Poniższe zdjęcia pokazują przykłady tradycyjnego suszenia (górne zdjęcia) a dolne zdjęcia pokazują suszenie w suszarkach KONSEBu.

Technologia SwedSun ma wiele zalet w stosunku do tradycyjnego suszenia:
* Suszenie trwa o wiele krócej z racji strumienia powietrza generowanego przez dmuchawy
* Temperatura jest utrzymywana na zbliżonym poziomie i nigdy nie osiąga wysokich wartości
* Suszenie postępuje również w nocy dzięki nadmuchowi
* Produkt jest suszony w zamkniętej komorze, więc nie ma ryzyka zanieczyszczenia przez kurz, zwierzęta czy ludzi
* Większość substancji odżywczych pozostaje w produktach
* Naturalny kolor produktów jest zachowywany
* Nie ma ryzyka tworzenia niebezpiecznych wolnych rodników, ponieważ promienie słoneczne nie dochodzą do produktu
* Suszenie jest efektywne nawet, gdy niebo jest zachmurzone lub zamglone
* Nie ma ryzyka, że niespodziewany deszcz zniszczy produkt.

Konstrukcja suszarni KONSEBu zależy od wielu parametrów a m.in. od tego, jaki produkt jest suszony. Często suszarnia składa się ze słonecznego kolektora wyposażonego w odpowiednią(e) dmuchawę(y) oraz komory suszenia. Produkt jest rozłożony na półkach umieszczonych jedna nad drugą.
Aby uniezależnić system suszenia od lokalnej sieci elektrycznej, dmuchawa(y) jest(są) zasilane prądem generowanym przez panele słoneczne.