DAB – odwadnianie osadów

DAB – odwadnianie osadów

Praca odwadniacza osadu DAB jest oparta na prostej i efektywnej zasadzie, co obniża całkowite koszty utylizacji osadu. System DAB odwadnia wszystkie rodzaje osadów jak wstępny, wtórny, biologiczny, chemiczny a nawet osad z zawartością tłuszczu czy oleju.

DAB jest stosowany w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, garbarniach, rafineriach cukru i innych zakładach przemysłu spożywczego oraz w przemyśle papierniczym i innych.

Odciek z DABa charakteryzuje się wysoką jakością, redukcja zawiesiny wynosi ponad 90%, redukcja BZT – 20-70% a redukcja fosforu 10-30%. Najmniejszy DAB odwadnia do 10 m3 osadu a największy do 200 m3 na dobę. W wypadku zagęszczania wydajność jest do 500 m3/d.

Wysoki stopień odwodnienia jest osiągany tylko metodą grawitacyjną. W oczyszczalniach komunalnych zawartość suchej masy wynosi 12-18%, co jest w zupełności wystarczające szczególnie, jeśli odwodniony osad jest kompostowany lub wykorzystywany rolniczo.

DAB może być używany jako wstępny zagęszczacz np. przed wirówką czy prasą filtracyjną.

[dg ids=970,971 descriptions=false images=true fancy=false]