DAB – odwadnianie osadów

DAB – odwadnianie osadów

Praca odwadniacza osadu DAB jest oparta na prostej i efektywnej zasadzie, co obniża całkowite koszty utylizacji osadu. System DAB odwadnia wszystkie rodzaje osadów jak wstępny, wtórny, biologiczny, chemiczny a nawet osad z zawartością tłuszczu czy oleju.

DAB jest stosowany w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, garbarniach, rafineriach cukru i innych zakładach przemysłu spożywczego oraz w przemyśle papierniczym i innych.

Odciek z DABa charakteryzuje się wysoką jakością, redukcja zawiesiny wynosi ponad 90%, redukcja BZT – 20-70% a redukcja fosforu 10-30%. Najmniejszy DAB odwadnia do 10 m3 osadu a największy do 200 m3 na dobę. W wypadku zagęszczania wydajność jest do 500 m3/d.

Wysoki stopień odwodnienia jest osiągany tylko metodą grawitacyjną. W oczyszczalniach komunalnych zawartość suchej masy wynosi 12-18%, co jest w zupełności wystarczające szczególnie, jeśli odwodniony osad jest kompostowany lub wykorzystywany rolniczo.

DAB może być używany jako wstępny zagęszczacz np. przed wirówką czy prasą filtracyjną.

The descriptions parameter may only be "true" or "false." You entered "false images=true."