DAB – Thiết bị làm khô bùn

DAB – Thiết bị làm khô bùn

DAB là thiết bị tách bùn đơn giản và ít tôn chi phí vận hành nhất so với các thiết bị ép bùn trên thế giới. Thiết kế được đăng ký bản quyền ở Châu Âu cà nhiều nước trên thế giới.

DAB có thể tách nước cho tất cả các loại bùn từ bể lắng sơ bô, bể lắng thứ cấp, bể lắng sinh học, hóa học, thẩm chí cả bùn có chứa dầu. đó là lý do DAB có thể áp dụng trong nước thải sinh hoạt, sản xuất như thuộc da, đường, giấy cũng như các loại hình sản xuất khác.

Nước ép sau DAB rất sạch, 50-90% các chất rắn, 20-70% BOD và 10-30% Phốt Pho được xử lý. DAB được thiết kế và chế tạo với công suất từ 10-200 m3/ngày. Với thiết kế đặc biệt về mặt trọng lực, bùn sau xử lý đạt độ khô 12-18%, rất phù hợp để sản xuất phân bón.