DABSUS – Technologia utylizacji osadów

DABSUS – technologia produkcji nawozu organicznego

DABSUS (DAB Sludge Utilization System, DAB System utylizacji osadu) jest technologią, która rozwiązuje sanitarne problem na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej, poprzez przetworzenie szamb na wartościowy nawóz. Powoduje to, że DABSUS zapobiega zanieczyszczaniu środowiska a jednocześnie zawraca do gleby naturalne składniki odżywcze.

DABSUS został opracowany na bazie DAB, dobrze znanej i stosowanej na całym świecie technologii zagęszczania i odwadniania osadów. Odwodniony osad jest kompostowany razem z innymi odpadami organicznymi i przetwarzany na użyteczny nawóz.

DABSUS ma wiele zalet, m.in.:
* Niski koszt inwestycyjny i koszt eksploatacji.
* Wyższy poziom sanitarny.
* Zdecydowane zmniejszenie ryzyka epidemiologicznego.
* Zdecydowane obniżenie zanieczyszczenia pól, lasów, wody gruntowej i cieków wodnych.
* Zmniejszenie zużycia sztucznych nawozów i zmniejszenie erozji gleb.
* Zmniejszenie produkcji metanu (silny gaz cieplarniany).
* Podniesienie świadomości społeczeństwa.