ROBOT 90 – unikalny system usuwania osadu

ROBOT 90 – unikalny system usuwania osadu

ROBOT 90 w połączeniu z odpowiednią pompą (suchą lub zatapialną) jest idealną instalacją do usuwania osadów z osadników, ponieważ jest prostszy i tańszy niż tradycyjne zgarniacze lub osadniki ze stożkowym dnem. ROBOT 90 jest trwały, ponieważ jego elementy są wykonane ze stali nierdzewnej lub specjalnych plastików.

ROBOT 90 jest skonstruowany do pracy w komunalnych lub przemysłowych oczyszczalniach, stacjach uzdatniania wody, przy hodowli ryb czy w przemyśle farbiarskim lub galwanicznym. ROBOT 90 pracuje zarówno w okrągłych jak i czworokątnych osadnikach. Jest w pełni zautomatyzowany. W razie potrzeby, omija przeszkody np. słupy podporowe. Pracuje zarówno w osadnikach o nachylonym dnie jak i osadnikach o zmiennym nachyleniu dna. Program sterujący (trasa, prędkość, częstotliwość) oraz parametry pompy ssawnej są dostosowywane do rodzaju i intensywności sedymentacji osadu.

ROBOT 90 ma zwykle wysięg do 6 m, a w korzystnychj sytuacjach może być przedłużony do 8 m. Dwa lub więcej ROBOTów może być zastosowanych do obsługi większych osadników. ROBOT 90 jest łatwy do przeniesienia z jednego do drugiego osadnika, co daje możliwość obniżenia kosztów inwestycyjnych.

Z racji swoich zalet ROBOT 90 ma zastosowanie do zbierania każdego rodzaju osadu, zarówno organicznego jak i nieorganicznego. ROBOT 90 ma zastosowanie w wodociągach, w komunalnych oczyszczalniach ścieków oraz w przemysłowych oczyszczalniach (papiernie, browary, cukrownie, hodowle ryb i inne).

Gdziekolwiek powstaje osad, jest słuszne rozważenie zastosowania ROBOTa.

ROBOT 90 może być zastosowany pod separatorami lamelowymi a także w systemie flotacji osadu.

[dg ids=975,976 descriptions=false images=true fancy=false]