BIOBI – hệ thống xử lý nước thải.

BIOBI – hệ thống xử lý nước thải

Hệ thông xử lý nước thải BIOBI là một giải pháp công nghệ cao, ít tốn chi phí vận hành cho công suất từ 5-1000 m3/ngày, đăch biệt phù hợp cho dự án có chất lượng và lưu lượng thải thay đổi theo ngày hoặc năm. Hiệu quả xử lý đạt được thông qua công nghệ màng di động thấp tải.

BIOBI đạt hiệu quả xử lý cao cho cả nước thải sinh hoạt và công nghiệp cũng như nước rỉ rác.

BIOBI có thể hoạt động tốt cho mọi công suất từ thấp đến cao. Hệ thống rất dễ dàng nâng cấp bằng việc tăng thêm các màng sinh học, rất dễ dàn trong bảo trì bảo dưỡng.

Có thể bổ sung xử lý hóa học nếu cần thiết.

Chỉ cần lắp đặt hệ thống tách bùn nếu công suất lớn hơn 200 m3/ngày.

BIOBI cần ít diện tích xây dựng qua đó có thể cắt giảm được kinh phí đầu tư từ 10-30%.