BIOBI – oczyszczalnie ścieków

BIOBI – biologiczne oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków BIOBI są technologicznie efektywnym i ekonomicznie słusznym rozwiązaniem dla przepustowości 5 – 1000 m3/d, szczególnie wtedy, gdy dopływ ścieków lub ich jakość waha się znacznie w ciągu doby lub w ciągu roku. Efektywność jest osiągnięta przez zastosowanie nisko obciążonego złoża biologicznego z intensywną recyrkulacją.

Oczyszczalnie BIOBI efektywnie oczyszczają zarówno ścieki komunalne jak i przemysłowe oraz odcieki z wysypisk. Oczyszczalnie są dostępne w wielu różnych rozmiarach, co pozwala uwzględnić specyficzne uwarunkowania każdego użytkownika. Złoża biologiczne są tak skonstruowane, że ich ewentualna rozbudowa lub dobudowa jest prosta i tania, gdy dopływ lub jakość ścieków znacznie się zmieni.

Efektywny stopień mechaniczny ułatwia biologiczne oczyszczanie oraz zmniejsza wymiary złoża a także obniża zużycie energii.

Stopień chemiczny jest stosowany tylko, jeśli jest taka konieczność.

W oczyszczalniach o przepustowości powyżej 200 m3/d stosuje się system odwadniania osadu DAB.

Oczyszczalnie BIOBI wymagają mniejszych budynków i osadników, co zmniejsza koszty inwestycyjne o 10-30%.